Про конкурс

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.

Щороку близько 100 тисяч обдарованих дітей більшості районів та міст АР Крим, областей України, міст Києва та Севастополя беруть участь у відбірних І етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. За результатами проведення І етапів у січні–лютому проводяться ІІ (регіональні) етапи на базі вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, обласних позашкільних навчальних закладів тощо.

Найкращі представники територіальних відділень Малої академії наук України – переможці регіональних етапів конкурсу-захисту (понад 1000 осіб) беруть участь у фінальному ІІІ етапі конкурсу-захисту в м. Києві. Загалом конкурс-захист відбувається в 64 секціях 12 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, гуманітарних і суспільних наук.

Протягом 2010–2013 навчального року в систему роботи МАН включено нові секції та наукові відділення. Актуальним кроком стало запровадження наукових відділень філософії та суспільствознавства, наук про Землю. У відділенні технічних наук секцію машинобудування було урізноманітнено перспективним напрямом – робототехнікою.

Слід відзначити високий рівень професійної компетенції членів журі, більшість із яких має багаторічний досвід роботи з учнівськими науково-дослідницькими роботами і в предметних комісіях конкурсу-захисту. Значну увагу і підтримку МАН у проведенні конкурсу-захисту надають Національна академія педагогічних наук України, Національна академія наук України, куратори наукових відділень МАН. Традиційними стали зустрічі відомих академіків НАНУ, членів президії МАН з юними дослідниками. Гостями конкурсу-захисту є і відомі письменники, громадсько-політичні діячі, представники культури і мистецтва України, іноземні гості.

« Затверджено»

наказ НВК № 19від 19.03.13
Директор НВК З.П. Нянченко

ПОЛОЖЕННЯ
про первинний осередок МАН учнівської молоді
Пилипчанського НВК

Загальні положення

Первинний осередок МАН Пилипчанського НВК- структурний підрозділ Баришівського районного відділення наукових товариств учнів малої академії наук учнівської молоді, який забезпечує інтелектуальний розвиток учнівської молоді НВК, залучення її до активного процесу навчання шляхом науково-дослідницької, експериментальної , конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки , культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду , організацію змістовного дозвілля.

Первинний осередок МАН створюється установчими зборами, які скликаються організаційним бюро, створеним з представників адміністрації НВК, органу учнівського самоврядування та педагогічного колективу. У своїй діяльності первинний осередок МАН Пилипчанського НВК керується Конституцією України Законами України "Про освіту",” Про загальну середню освіту”, "Про позашкільну освіту", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про Малу академію наук учнівської молоді..

Головним завданням первинного осередку МАН учнівської молоді Пилипчанського НВК є:

- виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді , стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько – експериментальної діяльності учнів;- створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді;- навчання учнів основних методів і прийомів доступних їм наукових досліджень, уміння пра­цювати з науковою літературою;- пропаганда досягнень науки, техніки, культури і мистецтва , пропаганда наукових досягнень учнівської молоді;- сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;
- формування в учнів національної самосвідомості , активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя;- підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.

Організаційно-правові засади діяльності

1. Первинний осередок МАН учнівської молоді Пилипчанського НВК може встановлювати власну символіку й атрибути: емблему, значок, вимпел.

2. Первинний осередок МАН учнівської молоді Пилипчанського НВК має право :

- самостійно визначати форми та засоби організації роботи з обдарованими та талановитими дітьми відповідно до освітньої діяльності НВК;

- проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

- використовувати наявну в навчальному закладі комп’ютерну техніку, Internet.
- випускати свій інформаційний бюлетень;

- проводити роботу спільно з науково - дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, іншими первинними осередками МАН.

Структура первинного осередку МАН

Керівним органом ПО МАН є Рада , яка обирається на загальних зборах первинного осередку МАН строком на 2 роки. Збори первинного осередку МАН проводяться 2 рази протягом року - в жовтні та квітні. На них розглядаються важливі питання діяльності ПО МАН та науково – дослідницької роботи учнів.

Рада ПО МАН:

- голова Ради — заступник директора з навчаль­но-виховної роботи;
- заступник – голова комітету освіти учнівського самоврядування;- керівники відділень - члени секцій;

Рада:

- розглядає плани, підсумки й актуальні питання , організаційно – масової , інформаційно - методичної роботи ПО, його структурних підрозділів, а також питання дотримання санітарно – гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки , охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення роботи ПО;- розробляє умови проведення шкільного етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт;- організовує і проводить шкільний етап конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт;- порушує клопотання про призначення членам ПО стипендій , інших відзнак та нагород;- порушує клопотання про заохочення кращих керівників творчих об’єднань.Відділення МАН

Рада планує свою роботу на основі річного плану роботи НВК, рішень педагогічної ради, запитів і побажань членів творчих об’єднань.

Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншим ніж 2 рази на рік.

Відділення

- Літературознавства,фольклористики та мистецтвознавства
- Хімії та біології
- Фізики та астрономії -- Історії

Комплектування відділень здійснюється у період з 1 до 15 вересня кожного навчального року.

Середня наповнюваність відділень становить 1 учень.
Членами первинного осередку МАН можуть бути учні 7-9 класів, які проявляють інтерес до науки, мають бажання отримати додаткові знання з окремих галузей науки , техніки, культури і мистецтва, рекомендовані вчителями-предметниками як творчо обдаровані.

Прийом учнів у члени ПО МАН здійснюється на основі їхньої письмової заяви.
Захист наукових робіт учнів — членів ПО МАН відбувається на спіль­ному засіданні методичної ради НВК та ради ПО МАН у грудні поточного року. Роботи, які отримали призові місця, надсилаються на І етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Права та обов’язки членів первинного осередку МАН учнівської молоді

Права та обов’язки членів первинного осередку МАН учнівської молоді визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту",” Про загальну середню освіту”, "Про позашкільну освіту".

Важливим обов'язком учнів - членів ПО Малої академії є:

- постійне вдосконалення своїх знань;

- активна участь у роботі секцій та гуртків;- активна участь в Всеукраїнських конкурсах – захистах науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України;- активна участь у пропаганді наукових знань, досягнень науки, техніки, культури і мистецтва;- широке залучення учнів до науково-дослідницької, експериментальної , конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки , культури і мистецтва;- допомога учнівським колективам у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок, наукових конференцій.

Кiлькiсть переглядiв: 45

Коментарi