• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Патріотичне виховання
  • ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району»

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

«Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району»

Баришівщина! Край хліборобської слави, літературної величі і краси

Актуальність проекту

2013/2014 навчальний рік став особливим в контексті суспільно-політичної ситуації, що відбувається в Україні: рік святкування 200-річчя великого Кобзаря, рік трагічних подій на Майдані та Революції Гідності, рік військового протистояння на Сході країни, рік усвідомлення, що Україна – Європейська держава, а українці – нація волелюбна та свідома. Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Відповідно до завдань, що постали перед країною, необхідно переглянути практику виховної роботи підростаючого покоління. У складний в історії нашої держави період дуже важливо формувати розуміння необхідності зберегти територіальну цілісність України, зберегти історико-культурні традиції народу, знання героїчного минулого, що стане основою патріотичного виховання учнівської молоді.

Провідною ідеєю проекту «Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району» (далі – Проект) є творчий пошук ефективних форм освітньо-виховної роботи загальноосвітніх, позашкільних закладів району щодо відродження національних традицій, української культури, звичаїв народу, формування у дітей та молоді патріотизму і національної гідності, враховуючи вікові й психологічні особливості дітей, запровадження різнопланових заходів з метою прославлення участі наших земляків-добровольців у антитерористичній операції на Сході, діяльність волонтерів, ініціативних жителів Баришівщини, які підтримують Українську армію, приймають у себе родини вимушених переселенців.

Основні поняття

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

Виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття молоді з метою формування у кожного з них моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку у колективах загальної зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням.

Мета та завдання

Метою Проекту є активізація діяльності з виховання у дітей, учнівської молоді почуття патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

Основними завданнями Проекту є:

формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;

формування в учнівської молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

виховання у дітей почуття гордості за свою державу, прагнення стати повноцінним її громадянином;

забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

формування національної свідомості і людської гідності, толерантного ставлення до інших націй, культур і традицій;

формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві.

Нормативно-правова база

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положення про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1718-р «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2013 № 1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.09.2014 № 1085 «Про проведення у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»;

Протокол наради при Кабінеті Міністрів України від 18.09.2014 «Щодо питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді»;

Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09.12.2013 № 148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області;

Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області»;

Наказ управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 24.12.2013 № 367 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах району».

Розробники Проекту: Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, районний методичний кабінет Баришівської районної ради, центр позашкільної роботи «Мрія», дитяча юнацька спортивна школа, загальноосвітні навчальні заклади району.

Учасники Проекту: педагоги, діти, учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Баришівського району, районна рада учнівського самоврядування «Альянс», батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування, громадські організації, засоби масової інформації.

Термін реалізації Проекту: 2014-2015 роки

Характеристика Проекту:

- за кінцевим результатом: освітньо - виховний;

-за кількістю учасників: масовий;

- за тривалістю: короткотривалий.

Термін реалізації проекту: вересень 2014 року – серпень 2015 року

Етапи реалізації проекту:

Мотиваційний етап(вересень 2014року):

- обґрунтування ідеї та вироблення мети;

ü створення координаційної ради Проекту;

- залучення до роботи в координаційній раді представників організацій, установ, громадських організацій;

ü формування громадської думки;

- проведення анкетування серед учнів та вчителів району щодо стану виховної роботи в ЗНЗ району

організаційно-підготовчий етап (жовтень 2014року):

- розроблення Проекту;

- підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

- проведення організаційних заходів щодо реалізації Проекту;

- визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту.

функціонування (жовтень 2014 - травень 2015 року):

Виконання розділів Плану заходів щодо вдосконалення системи національно-патріотичного виховання на 2014/2015 навчальний рік:

- організація та проведення для педагогів-виховників заходів міжкурсового періоду;

-вивчення, апробація та впровадження в практику ППД, наукових ідей, нових освітніх технологій навчання та патріотичного виховання учнів;

- організація роботи музеїв та музейних кімнат в закладах освіти району;

- організація роботи гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району;

- створення районних інформаційних банків даних про: перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації ефективної роботи патріотичного спрямування;

- проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів для керівників гуртків військово-патріотичного напряму;

--громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді;

- організація та проведення заходів для учнівської молоді щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності

- висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми, учнівською молоддю в засобах масової інформації, на сайтах навчальних закладів, управління освітою, молоді та спорту, районного методичного кабінету, ЦПР «Мрія», ДЮСШ;

-психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності навчальних закладів.

підсумково-аналітичний (травень - серпень 2015 року):

- підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;

- проведення районної національно-патріотичної конференції за участю учасників Проекту;

- моніторинг якості виховної роботи в ЗНЗ району;

ü-результатів проектної діяльності, висвітлення місцевого досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації.

Відповідальні за реалізацію проекту:

Загорулько Оксана Володимирівна – завідуюча РМК;

Гаращенко Алла Володимирівна – методист з виховної роботи РМК;

Предко Наталка Дмитрівна – методист РМК;

Анучина Лариса Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної роботи ЦПР "Мрія".

Джерела фінансування проекту

Фінансове забезпечення заходів Проекту здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством, передбачених відповідним розпорядникам коштів на зазначені в галузі освіти заходи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Проекту дасть змогу:

-посилити виховну роботу щодо формування у дітей та учнівської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу;

-розширити мережу гуртків патріотичного спрямування;

-сформувати у молодого покоління поваги до традицій та культури рідного краю;

- підвищити професіоналізм педагогів району з питань патріотичного виховання;

-удосконалювати методи та засоби організації виховної роботи;

- посилити формування у підлітковому середовищі ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

- забезпечити злагоджені дії управління освіти, молоді та спорту, освітніх установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій району, місцевих засобів масової інформації та веб-сайтів щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.

ПЛАН заходів щодо вдосконалення системи національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання на 2014/2015 навчальний рік

Кiлькiсть переглядiв: 282

Коментарi