РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (І ступінь) Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок ” на 2017-2018 н. р.

(5-денний робочий тиждень)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1клас 2 клас 3 клас 4 клас
І с ІІ с І с ІІ с І с ІІ с І с ІІ с

Українська мова

7

7

4

3

4

3

4

3

Літературне читання - - 3 4 3 4 3 4
Німецька мова

2

2

2

2

Англійська мова

1

1

2

2

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі - - - - 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика - - 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1

Р а з о м

18+3 18+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова -
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової Українська мова 1 1
Години на вивчення курсів за вибором
1. Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1
2. Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

23 23 25 25 26 26 26 26

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (ІІ ступінь) Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок”на 2017-2018 н.р.

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
№10 5 Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов №1 7 Укр. мова навчання №1 8 Укр. мова навчання №1 9 Укр. мова навчання
І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем
Українська мова 4 3 2 3 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Німецька мова 3 3 3 3 3 3 3 3
Англійська мова 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України . (Вступ до історії) 1 1 - - - - - -
Історія України 1 1 2 1 1 2
Всесвітня історія - - 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - - -
Мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - - -
Алгебра - - 2 2 2 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2 2 2 2
Математика 4 4 - - - -
Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 1
Фізика - - 2 2 2 2 3 3
Хімія - - 2 1 2 2 2 2
Трудове навчання 2 2 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 2
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом (без фізичної культури) 25,5+3 28+3 28,5+ 3 30+3
Варіативна складова 2 2
Курси за вибором, факультативи:
Фізична географія Київської області 1
Економічна географія Київської області 1
Індивідуальні заняття 2 1 2 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня . 28 28 31 31 33 33 33 33
Всього 28,5 28,5 31 31 31 30 32 32
Всього за рік 25,5+3 31 30,5 +3 32+3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочий навчальний план Пилипчанського НВК “ загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” розроблено на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,

· для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

· для 5 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, Додаток №10

· для 6 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08. 2015 №855 Додаток №1за індивідуальною формою навчання

· для 7-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08. 2015 №855 Додаток №1

При цьому врахований реальний стан навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчально-виховного процесу.

Для повноцінності базової загальної середньої освіти забезпечується реалізація як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН різновікової дошкільної групи Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” за програмою «Українське дошкілля»(Нова редакція) на 2017– 2018 навчальний рік

№ з/п Види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень за віковими підгрупами
середня підгрупа (від 4 до 5 років) старша підгрупа (від 5 до 6 (7) р)
Інваріантна складова
1. Ознайомлення із соціумом 2 2
2. Пізнавальний розвиток:
2.1.ознайомлення з природним довкілляя 1 1
2.2.народознавство 1
3. Художньо-естетичний розвиток: 5 5
3.1. музична діяльність 2 2
3.2. образотворча діяльність:
а) малювання 1 1
б) аплікація 0,5 0,5
в) ліплення 0,5 0,5
г) конструювання 0,5 0,5
3.3.театралізована діяльність 0,5 0,5
4. Логіко-математичний розвиток, основи економічної культури 2 2,5
5. Мовленневий розвиток 2 2
5.1.навчання елементів грамоти. підготовка до навчання письма, звукова культура мовлення, 1 1
5.2. зв’язне мовлення 0,5
5.3.граматична правильність мовлення, словникова робота художня література 0,5 1
7. Соціально- моральний розвиток. 0,5
Основи правової культури 0,5
8. Здоров’я та фізичний розвиток 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 15 18
Варіативна складова
1. Цікаві шашки 1
2. Україна – моя Батьківщина 1
Кiлькiсть переглядiв: 51

Коментарi