Навчальний план Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” на 2019-2020 н.р.

світні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
№10 5 Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов №10 6 Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов №10 7 Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов №1 9 Укр. мова навчання
І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем
Мови і літератури Українська мова 4 3 3 4 2 3 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Німецька мова 3 3 2 2 2 2 3 3
Англійська мова 2 2 2 2 2 2 - -
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України . (Вступ до історії) 1 1 - - - - - -
Історія України - - - - 1 1 1 2
Всесвітня історія - - - - 1 1 1 1
Інтегрований курс. Всесвітня історія Історія України . 2 2
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 - -
Мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 - -
Математика Алгебра - - - - 2 2 2 2
Геометрія - - - - 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4 - - - -
Природознавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 1
Фізика - - - - 2 2 3 3
Хімія - - - - 2 1 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом (без фізичної культури) 25,5+3 27,5+3 29+ 3 30+3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня . 28 28 31 31 33 33 33 33
Всього 29 28 30 31 32 32 33 33
Всього за рік 28,5 30,5 32 33

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” на 2019-2020 н.р.

Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
3 клас 4 клас
І с ІІ с І с ІІ с
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)
Українська мова
4
3
4
3
Літературне читання 3 4 3 4
Англійська мова
2
2
2
2
Математика Математика 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я та фізична культура Фізична культура 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1
21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова -
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової
Години на вивчення курсів за вибором
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
24 24 24 24

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” на 2019-2020 н.р.

Основні галузі Навчальні предмети 1клас 2 клас
Кількість годин на рік Кількість годин на тиждень Кількість годин на рік Кількість годин на тиждень
Інваріантна складова
Мовно-літературна Українська мова 280 7+1 280 7+1
Іншомовна Англійська мова 70 2 105 3
Математична Математика 140 4 140 4
Природнича, соціальн, здоров’язбережна громадянська та історична Я досліджую світ: 105 175
Природознавство 70 2 70 2
Основи здоров’я 35 1
Дизайн і технологія 35 1
Інформатика 35 1
Мистецька Мистецтво 70 2 70 2
Технології Дизайн і технологія 35 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 105 3 105 3
УСЬОГО: 770 19+3 875 21+3
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 700 20 770 22
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 805 23 875 25
Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi