НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН початкової школи з українською мовою навчання Пилипчанського НВК “загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” на 2018-2019 н.р.

3
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
2 клас 3 клас 4 клас
І с ІІ с І с ІІ с І с ІІ с
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)
Українська мова
43 4 3 4 3
Літературне читання 3 4 3 4 3 4
Німецька мова 2 2
Англійська мова 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Здоров’я та фізична культура Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
Р а з о м
20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова -
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової
Години на вивчення курсів за вибором
1. Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1
2. Поетика 1 1 1 1
3. Елементи геометрії 1 1
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових
25 25 26 26 26 26
Основні галузі Навчальні предмети
1клас
Кількість годин на рік Кількість годин на тиждень
Інваріантна складова
Мовно-літературна Українська мова 245 7
Іншомовна Англійська мова 70 2
Математична Математика 140 4
Природнича, соціальна і здоров’язбережувальна Я досліджую світ: 105 3
Природознавство 2
Основи здоров’я 1
Мистецька Мистецтво 70 2
Технології Дизайн і технологія 35 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 105 3
УСЬОГО: 770 19+3
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35 1
Українська мова 35 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 700 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету ( без урахування поділу класів на групи) 805 23


навчальнИЙ план
Пилипчанського НВК
“загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дитячий садок” на 2018-2019 н.р.


Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
№10
5
Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов
№10 6 Укр. мова навчання та вивчення 2 ін. мов №1
8
Укр. мова навчання
№1
9
Укр. мова навчання
І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем
Мови і літератури Українська мова 4 3 3 4 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Німецька мова 3 3 2 2 3 3 3 3
Англійська мова 2 2 2 2 - - - -
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України . (Вступ до історії) 1 1 - - - - - -
Історія України - - - - 2 1 1 2
Всесвітня історія - - - - 1 1 1 1
Інтегрований курс. Всесвітня історія Історія України . 2 2
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - - -
Мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - - -
Математика Алгебра - - - - 2 2 2 2
Геометрія - - - - 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4 - - - -
Природознавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 1
Фізика - - - - 2 2 3 3
Хімія - - - - 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 2
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
Разом (без фізичної культури) 25,5+3 27,5+3 28,5+ 3 30+3
Варіативна складова
Курси за вибором, факультативи:
Індивідуальні заняття
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня . 28 28 31 31 33 33 33 33
Всього 29 28 30 31 32 31 33 33
Всього за рік 25,5 27,5 +3 28,5 +3 30+3
Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi