Відеоуроки з української мови та літератури

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons/ukrayinska-mova-i-literatura/urok-1-slovospoluchennya-ta-rechennya-pisni-marusi-churaj-istorichni-pisni?fbclid=IwAR3SO_RQ7iNsqMilYUFFRolsXuZhD5oPK2S347vSccQ42Q5Ak1SrwUuMZPg

Завдання для самопідготовки

Тренажер з української мови
https://webpen.com.ua/index.html

Українська література 5 клас

16.03.20 Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати». Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка. Вивчити напам’ять вірш «Садок вишневий коло хати» 19.03.20 П. Тичина. Коротко про поета і край , де він народився. Перегляньте відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=73WIqQ4eHzA Прослухайте поезії «Не бував ти у наших краях», , «Блакить мою душу обвіяла» Опрацювати с.194-197. Вивчити напам’ять вірш «Гаї шумлять»

Продовження

Українська мова 5 клас

Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення. Для кращого засвоєння матеріалу скористайтеся відеоуроком https://www.youtube.com/watch?v=QvfE0Knbv3Q Опрацювати правила на с.159-160. Виконати впр.433, 435. 19.03.20 Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Для кращого засвоєння матеріалу скористайтеся відеоуроком https://www.youtube.com/watch?v=lhFA5Bm7asQ
Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членам. Відео https://www.youtube.com/watch?v=rqEoIl1M1D4 Опрацювати правила на с.162-163.Виконати впр.439,447.
20.03.20 Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Відео https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8 правила на с.167.Виконати впр.452,455
31.03. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів(практично). Виділення вставних слів на письмі комами.1.Опрацювати правила на с.169 2.Виконати вправи 461,465.
02.04. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. 1.Опрацювати теоретичний матеріал на с. 172 2.Виконати вправу 469.
03.04. Оформлення конверта. 1.Виконати завдання на с.178,вправа 484(усно) 2.Виконати вправу 485.
07.04. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв язком. 1.Опрацювати правила на с.174 2.Виконати вправи 471(2), 474.
09.04. Кома між частинами складного речення. 1.Опрацюватиправила на с.176. 2.Виконати вправи 478, 479.
10.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.174,с.176. 2.Виконати вправи 475, 482, 483.
14.04. Пряма мова.Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. 1.Опрацювати правила на с.179-180. 2.Виконати вправи 488, 489.
16.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.179-180. 2.Виконати вправи 492,493,534(2).
17.04. Діалог.Розділові знаки при діалозі. 1.Опрацювати правила на с.183. 2.Виконати вправи 496, 500(2).

21.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.183. 2.Виконати вправи 499,504(г).

23.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.159,с.162-163,с.167,с.169-170. Виконати вправу 529(завдання 2).
24.04. Повторення вивчених орфограм і пунктограм. 1.Виконати тестові завдання на с.187-188, вправа 513.

6 клас
Українська мова

17.03.20 Написання суфіксів прикметників. Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY Опрацювати правила на с.147-149.Виконати впр.389,391. 18.03.20 Написання не з прикметниками. Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=QQth4akSXlE Опрацювати правила на с.150.Виконати впр.397.,398. 20.03.20 Написання-н- і –нн- у прикметниках. Відео https://www.youtube.com/watch?v=s1qPgPVUHC8 Опрацювати правила на с.152. Виконати впр.404.406

30.03. Написання складних прикметників разом і через дефіс. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr-Hw8
1.Опрацювати правила на с.154-155. 2.Виконати вправи 412, 413, 414.

31.03. Розвиток мовленн. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі . 1.Дати відповіді на запитання й виконайте завдання на с.242-243. 2.Виконати вправу 608 (завдання 3).

01.04 . Написання прізвищ прикметникової форми. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=28cqvhyIByc
1.Опрацювати правила на с.158. 2.Виконати вправи 421, 423.

03.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила (на с.147, с.150,с.152,с.154-155,с.158). 2.Виконати вправи 416,427 ,429.

06.04. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=q83TU_Xf2Tc
1.Опрацювати правила на с.164. 2.Виконати вправи 434,435,436.

07.04. Числівники кількісні і порядкові. 1.Опрацювати правила с.168. 2.Виконати вправи 440,441,446.

08.04. Числівники прості , складні й складені. 1.Опрацювати правила на с.167. 2.Виконати вправи 437,447, 449.

22.04.Тренувальні вправи. 1.Повторити правила(₴54-₴57) 2.Виконати вправи 497,498.Виконати тестові завдання на с.186-187.

24.04.Займенник:значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1.Опрацювати правила на с.190. 2.Виконати вправи 503(2),506.

Українська література 6 клас

16.03.20 Леся Воронина-сучасна письменниця,авторка багатьох книг для дітей. «Таємне товариство боягузів,або засіб від переляку№9» Прочитати с.194-200. 20.03.20 Клим Джура-рятівник світу.Його друзі й вороги. Прочитати с.201-205,виконати завдання на с.206
30.03. Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині. 1.Прочитати с.206-211. 2.Виконати завдання на с.211.
03.04. Література рідного краю. Поети Баришівщини. 1.Підготувати повідомлення про творчість Миколи Боровка.
06.04. Розвиток мовлення Письмовий твір . 1.Написати твір на одну із запропонованих тем: «Гімн дружбі(за повістю Я.Стельмаха «Митькозавр із Юрківки,або химера лісового озера»); «Світ карколомних пригод звичайного хлопчика Клима(за повістю Лесі Ворониної «Таємне товариство боягузів, або засіб від переляку № 9»); «Дитинство- чарівний світ пригод і романтики»(за вивченими творами Всеволода Нестайка, Ярослава Стельмаха).

10.04. Леонід Глібов-визначний український байкар, поет.https://mvks2016.blogspot.com/2016/10/blog-post_68.html Байка «Щука»,головна думка твору та алегоричні образи. 1.Прочитати с.216-218. 2.Вивчити напам'ять байку «Щука».

13.04.Леонід Глібов «Муха і Бджола», «Жаба й Віл». Головна думка кожної байки та алегоричні образи. 1.Прочитати байки, дати усні відповіді на запитання на с.221-222. 2.Навчитися виразно читати байку Л.Глібова «Жаба й Віл»
17.04. Співомовки Степана Руданського-унікальне явище у світовому письменстві. «Добре торгувалось». https://www.youtube.com/watch?v=h2tzQEpdvtw
Думка гуморески. 1.Опрацювати с.223-224, записати в робочий зошит літературознавчі терміни. 2.Навчитися виразно читати гумореску «Добре торгувалось", дати усні відповіді на запитання на с.225 .

Українська мова 7 клас

17.03.20 Складання анотації на книжку з використанням прислівників. Опрацювати с.232-233.Виконати Впр.621 18.01.20 Ступені порівняння прислівників. Опрацювати правила на с.123-125. Виконати впр.342.344
20.03.20 Творення і правопис прислівників. Букви –н- та –нн- у прислівниках. Опрацювати правила на сю 127,130. Виконати впр.358.367


31.03. Портретний нарис у публіцистичному стилі. 1.Виконати вправу 622(завдання 1-4). 2.Опрацювати теоретичний матеріал на с.235.

01.04. Портретний нарис у публіцистичному стилі. 1.Опрацювати пам'ятку « Як написати портретний нарис». 2.Виконати вправу

03.04. Не і ні з прислівниками. Перегляньте відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=in8ntRnLFGk або https://www.youtube.com/watch?v=f8urU8cWhqo, правила на с.131-132,с.133. 2.Виконати вправи 371,373, 376.

07.04. И та і в кінці прислівників. 1.Опрацювати правила на с.134. 2.Виконати вправи 378,382, 383.

08.04. Правопис прислівників на –о, -е,утворених від прикметників і дієприкметників. 1.Опрацювати правила на с.136. 2.Виконати вправи 386,387.
10.04.Написання прислівників разом і через дефіс. 1.Опрацювати правила на с.137-138. 2.Виконати вправи390,393,395.
14.04.Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.137-138. 2.Виконати вправи 397,400,407.
15.04. Написання прислівникових сполучень. 1.Опрацювати правила на с.143-144. 2.Виконати вправи 411,413,418.
17.04.Тренувальні вправи . 1.Повторити правила(₴35-₴40) 2.Виконати вправи 424,429,430.
21.04. Прийменник як службова частина мови.Непохідні й похідні прийменники. 1.Опрацювати правила на с.154-155. 2.Виконати вправи 449,451,453.
22.04. Написання прийменників. 1.Опрацювати правила на с.158. 2.Виконати вправи 449, 451,453.

24.04. Особливості вживання прийменників. 1.Опрацювати правила на с.160-161. 2.Виконати вправи 464,466,467.

Українська література 7 клас

17.03.20 Л.Пономаренко «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Прочитати с.214-219,виконати завдання на с.220
18.03.20 Олег Ольжич та Олена Теліга-українські національні герої, лицарі духу. «Захочеш – і будеш», «Господь багатий нас благословив». Прочитати с.224-227.Дати усні відповіді на запитання на с.228

31.03. Олена Теліга «Сучасникам», «Радість». Ідея оптимізму і життєлюбства у творах. 1. Прочитати с.229-232. 2. Виразне читання поезій Олени Теліги. Вивчитинапам'ять вірш « Сучасникам»

01.04. Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту. 1.Прочитати с.236-242. 2.Виконати завдання на с.243.

07.04. Переказ змісту повісті , головні проблеми. 1.Прочитати с.243-247. 2.Виконати завдання на с.248.
08.04. Іван Сила- утілення непереможного духу українського народу,його доброти й щирості. 1.Опрацювати с.248-253. 2.Виконати завдання на с.254.
14.04.Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність. 1.Прочитати с.254-259. 2.Дати усні відповіді на запитання на с.259-260.
15.04.Розвиток мовлення Складання своєї історії пригод з головним героєм- Іваном Силою. 1.Написати твір.
21.04.20 Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні,що стали народними. «Пісня про рушник». 1.Опрацювати с.261-263. 2.Вивчити напам*ять вірш «Пісня про рушник».
22.04.А.Малишко «Чому, сказати, й сам не знаю…»Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в поезії А.Малишка. 1.Виразне читання поезій А.Малишка на с.264-265. 2.Виконати завдання на с.265.

8 клас Українська мова

30.03. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=tj9x3jOLJeA
1.Опрацювати правила на с.144-145. 2.Виконати вправи 312, 314.
31.03. Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.https://www.youtube.com/watch?v=-tg2d4xzUIs 1.Опрацювати правила на с.147 2.виконати вправи 317(усно), 320,321.
06.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.144-145, с.147. 2.Виконати вправи 324, 327,329.
07.04. Відокремлені прикладки. https://www.youtube.com/watch?v=-XV0aXvZzxo
1.Опрацювати правила на с.152-153. 2.Виконати вправи 336,337,338.
13.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.152-153. 2.Виконати вправи 341,342,344.345.
14.04. Відокремлені додатки. https://www.youtube.com/watch?v=TwdpW41XCKY
1.Опрацювати правила на с.157. 2.Виконати вправи 348,349,350.
20.04. Відокремлені обставини.https://www.youtube.com/watch?v=_ibXNJg09Lk

Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами. 1.Опрацювати правила на с.159-160. 2.Виконати вправи 364 .368.
21.04 . Відокремлені уточнювальні члени речення.https://www.youtube.com/watch?v=fJYhMXCjrhI
1.Опрацювати правила на с.164. 2.Виконати вправи 373,377,379.

8 клас
Українська література

02.04. Олександр Довженко. Видатний український кінорежисер і письменник. « Ніч перед боєм»- твір про героїзм, самовідданість ,патріотичні почуття українців. 1.Опрацювати сторінки 205-216.Дати усні відповіді на запитання на с.217. 2.На каналі YouTube перегляньте фільм «Земля».
09.04. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути» .Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей .Сюжет твору. Особливості композиції. 1.Прочитати с.220-230. 2.Виконати завдання на с.231.
16.04. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. Проблема особистості в сучасному світі. 1.Прочитати с.231-240.2.Виконати завдання на с.240.
23.04. Володимир Дрозд «Білий кінь Шептало». Сюжет твору.Алегоричність образу коня Шептала , його характеристика. 1.Прочитати с.243-251. Дати усні відповіді на запитання на с.251-252. 2.Виконати завдання на с.253.

9 клас Українська мова

16.03.20 Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим з'в язком. Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=yh_b4PfD1Bo Тренувальні вправи. Опрацювати правила с.166-167.Виконати впр.368
17.03.20 Тренувальні вправи. Опрацювати с.170-171.Виконати впр.374..376
30.03. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.174. 2.Виконати вправи 381, 383.
01.04. Тренувальні вправи. 1.Повторити правила на с.166-167, с.170-171. 2.Виконати вправи 387, 395,396.
06.04. Узагальнення з теми. 1.Виконати вправу 397(завдання до тексту); вправи 398, 400.
08.04.Текст, його основні ознаки. Будова тексту. 1.Опрацювати правила на с.189. 2.Прочитати текст «Князь Володимир» на с.188, виконати завдання до тексту. 3.Виконати вправу 410.
13.04. Мікротема й абзац. 1.Опрацювати правила на с.192. 2.Виконати вправи 415, 416.
15.04. Ключові слова в тексті й абзаці. 1.Прочитати текст «Відважний ватажок» на с.193,виконати завдання 1-7 до тексту. 2.Виконати вправу 418
22.04. Види й засоби міжфразового з’язку. 1. Опрацювати правила на с.195-196 . 2. Виконати вправи 425, 426.

Українська література 9 клас

16.03.20 Тема жіночої долі «Катерина», «Наймичка». Для кращого засвоєння матеріалу рекомендовано переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=2slPd_YRW4o. Поведінка ,вчинки героїнь поем. Опрацювати с.241-245.Прочитати поеми «Наймичка» та «Катерина»
19.03.20 Трагедія жінки-матері , боротьба за своє материнство,жорстокість народної моралі. «У нашім раї на землі». Опрацювати с.246-249.Виконати завдання на с.246 .Виразне читання поезій «У нашім раї на землі», «На панщині пшеницю жала»
30.04. Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і повернення з нього. «Доля», «Росли у купочці, зросли…» 1.Опрацювати с.251-254. 2.Вивчити напам'ять вірш «Доля».
02.04. Висловлення суджень про ліризм та настроєність творів(усно) 1.Виконати завдання на с.255.
06.04. Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя.Глава 35»). 1. Опрацювати с.260-265. 2.Виконати завдання на с.268.
09.04. Письмоаий твір за творчість Т.Шевченка. 1.Напишіть твір-роздум на тему «У чому виявляється актуальність творчості Т. Шевченка в наш час».
13.04. Світова велич українського поета . Визначні діячі світової культури про Шевченка. 1. Опрацювати с.269-274. 2.Виконати завдання 1-4 на с.274.
16.04. Пантелеймон Куліш –відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. 1.Перегляньте на каналі YouTubeфільм « Невгамовний Пантелеймон»( у 2-х частинах).
23.04. «Чорна рада»- перший україномовний історичний рома-хроніка. 1.Опрацювати с.285-289. 2.Перегляньте на каналі YouTubeкінодраму «Чорна рада».

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

(для використання під час карантину)

 1. Блог сектору української та зарубіжної філології Хмельницького ОІППО - http://ukrhoippo.blogspot.com/

 2. 7 клас. Написання прислівників. Фабрицька С. В., вчитель української мови та літератури Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» -

https://drive.google.com/file/d/1EPaza5mrVhGUyC7GLdEcJkCXUkd33whi/view?usp=sharing

 1. 8 клас. Відокремлені члени речення. Конончук Г.А., Цабека Ж.А., вчителі української мови та літератури Славутського навчально-виховного комплексу - https://www.youtube.com/watch?v=R85uCEB7q_E

 2. Блог вчителя української мови та літератури Самчиківської ЗОШ Старокостянтинівського району Кузьмич Л. В. - https://kuzmych.jimdofree.com/

 3. Репозитарій електронних ресурсів з української літератури для 11 класу https://kuzmych.jimdofree.com/

 4. Уроки української http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova

 5. Відеоуроки з української мови та літератури за шкільною програмою на каналі YouTube (для прикладу: 5 клас. Роль звертань у реченнях https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8)

 6. Експрес-уроки О.Авраменка http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky

 7. Безплатні відеоуроки з української мови та літератури https://www.pedrada.com.ua/news/3769-qqn-16-m6-15-06-2016-bezplatn-vdeouroki-z-ukransko-movi-ta-lteraturi

 8. Прокачай українську: усе для вдосконалення солов’їної https://studway.com.ua/vivchai-ukrainsku/

 9. Кінофільми, що допоможуть засвоїти шкільну програму з української літератури https://pedpresa.ua/161892-kino-dopomozhut-zasvoyity-shkilnu-programu-z-ukrayinskoyi-literatury.html

 10. Фільми за шкільною програмою https://sites.google.com/site/uchitel125/znajomimosa-zi-svitom-literaturi/gotuemosa-do-dpa-zno

 11. Фільми за шкільною програмою https://biblioteka10sumy.jimdofree.com/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8E/

 12. 25 фільмів, які допоможуть засвоїти шкільну програму з української літератури https://www.uaua.info/ot-9-do-16/shkola-ot-9-do-16/news-47832-25-filmiv-yaki-dopomozhut-zasvoyiti-shkilnu-programu-z-ukrayinskoyi-literaturi/

 13. 15 фільмів за мотивами творів української літератури https://zno.if.ua/?p=5470

 14. Українська мова. 200 балів. Olga Ryaba https://www.youtube.com/channel/UCsxu4EIAOWpesYFGFVzAXmw

 15. Онлайн-уроки підготовки до ЗНО з української мови та літератури https://www.youtube.com/playlist?list=PLo55sx3uqU0yOWWATpd_BevnS2W1E-9W3

 16. Відеорепетитор української мови https://www.youtube.com/channel/UCUjGLYfJKwHoS4L17pFugbQ

 17. Відеоуроки української мови https://www.youtube.com/playlist?list=PLq5DacDuZa_4CgmBfuiYUnrgmWpwDRVUM

 18. Тренажер з правопису української мови. https://webpen.com.ua/index.html#exercises

 19. Фільми онлайн з української літератури відповідно до програми ЗНО http://all4zno.net/filmi-online-z-ukrainskoi-literaturi-zno.html

 20. Екранізовані твори з української літератури (за програмою ЗНО) https://znoclub.com/mova-ta-literatura/883-ekranizovani-tvori-z-ukrajinskoji-literaturi-za-programoyu-zno.html

 21. Мультики та фільми за програмою ЗНО з української літератури https://navsi200.com/filmy-ta-multyky-za-tvoramy-ukrajinskoji-literatury/

 22. ЗНО онлайн з української мови та літератури https://zno.osvita.ua/ukrainian/

 23. Тест ЗНО з української мови та літератури

 24. http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno

 25. ЗНО з української мови та літератури: характеристика (специфікація) тесту 2020 року http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno

 26. Тестування ЗНО 2020 http://testzno.com.ua/?Itemid=2option=com_jquar

Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi