Юбережно! Діти!
Входити з любовю і турботою!

· Якщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.
· Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
· Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресії.
· Якщо дитина росте в докорах, то вчиться жити з постійним почуттям провини, а це формує невпевненість у своїх силах.
· Якщо дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити в себе.
· Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною.
· Якщо дитину оточує чесність, вона вчиться бути справедливою.
· Якщо дитина росте в безпеці, то вчиться довіряти людям.
· Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти.
Шановні дорослі, ви ті, хто вчить, виховує й ростить дітей, від вас залежить майбутнє.
(http://teacher.at.ua/publ/programa_tematichnoji_zmini_zdorovo_zhivesh/43-1-0-4638

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.
На замітку.

Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства з питань виховної роботи:

 1. Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
 2. Наказ від 25.01.07 № 44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»;
 3. Наказ від 01.02.10 № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»;
 4. Наказ від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;
 5. Наказ від 29.03.10 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв»;
 6. Наказ від 30.12.10 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);
 7. Наказ від 30.12.10 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;
 8. Наказ від 11.05.11 № 431/68-ОД «Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»;
 9. Наказ від 20.06.11№ 596 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності»;
 10. Наказ від 31.10.11 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 11. Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;
 12. Наказ від 16.12.11 №1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру «Зірниця»;
 13. Наказ від 20.12.11 №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – «Класний керівник року»;
 14. Наказ від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві»;
 15. Наказ від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»;
 16. Наказ від 03.08.12 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;
 17. Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин;
 18. Інформаційно-методичний лист від 27.07.12 № 1/9-530 щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

Концепція виховної системи - забезпечення умов для розвитку і самореалізації учнів відповідно до їхніх здібностей, суспільних та власних інтересів у контексті особистісно-орієнтованого підходу у вихованні.

Практичний аспект - ввести особистість у світ світоглядних ідей, формувати соціальні настанови та ціннісні орієнтації, розвивати гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби.

Завдання виховної діяльності:

 • гуманізація виховного процесу, що виявляється у забезпеченні умов для реалізації особистості відповідно до сформованих інтересів .;
 • організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу;
 • постійне удосконалення майстерності вчителя як класовода, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • постійне удосконалення майстерності класного керівника, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
 • розвиток учнівського самоврядування.

Методична спрямованість:

 • діагностика і планування виховної роботи;
 • організація і стимулювання дій школярів на основі пізнавальних інтересів та життєвих потреб;
 • контроль і корекція здобутих учнем знань, умінь та навичок у процесі виховної роботи;
 • аналіз результатів освіти, виховання та розвитку учнів.

Пріоритетні напрямки виховної роботи нащої школи:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності4
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 • зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.
 • Основні напрямки колективної творчої діяльності школярів сплановано згідно з Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепцією громадського виховання, Програмою «Діти України», Програмою «Обдаровані діти», Програмою попередження дорожньо-транспортного травматизму, Програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.

Принципи виховної системи:

 • єдність національного і загальнолюдського виховання;
 • природа та культуро відповідність виховання;
 • активність, самодіяльність і творча ініціатива;
 • демократизація та гуманізація виховання;
 • єдність навчання і виховання;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
 • гармонізація родинного й суспільного виховання;
 • особистісно орієнтований підхід у вихован
Кiлькiсть переглядiв: 358

Коментарi